עפרונן קצר-אצבעות - Calandrella brachydactyla

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות עפרונן קצר-אצבעות

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים
יחידת ניטור אתר הניטור מספר פרטים
אזורי הלס בצפון הנגב בסיס נבטים 31
הר הנגב משאבי שדה 1