ניטור מגוון ביולוגי, בעלי חיים בישראל

צילום: אינגה דירקס
צילום: משה פרגר
צילום: הילה גיל
צילום: משה פרגר
צילום: אינגה דירקס
אתרי הניטור
חלק זה מציג את חלוקת הארץ ליחידות והאתרים שנוטרו במסגרת התוכנית
מינים
חלק זה מציג מידע על המינים המנוטרים, מפות תפוצה, תמונות וסטטיסטיקות
תהליכים
חלק זה מציג את התהליכים המנוטרים בתוכנית