התכנית הלאומית לניטור המגוון הביולוגי

ניטור הוא מעקב ארוך טווח אחרי החי והצומח בבית גידול מסויים, באמצעים מגוונים שכוללים מצלמות, סקרי מומחים, תצלומי אוויר ועוד. מטרת הניטור היא לזהות מוקדם ככל האפשר מגמות ושינויים בשטח כדי לגלות בעיות לפני התפתחות מצב משבר.
מנהלת המארג החליטה בספטמבר 2009 לפתח וליישם תכנית לאומית לניטור המגוון הביולוגי ומצב הטבע בשטחים הפתוחים בישראל. החלטה זו התקבלה לאחר תהליך ארוך של למידה על נושא הניטור ממדינות אחרות ומהספרות המדעית.
תוכנית זו תאפשר ביצוע הערכה של מצב הטבע בישראל וזיהוי שינויים משמעותיים, בעיקר כאלו המבטאים הידרדרות ופגיעה במערכות אקולוגיות, על המגוון הביולוגי שבהן. על בסיס תובנות אלו ניתן יהיה להציע דרכים לבלימתם.
בתהליך הקמת תוכנית הניטור לקחו חלק כ- 150 מומחים הכוללים מדענים, אנשי מקצוע ואנשי שטח בתחומים שונים, חלקם מועסקים על ידי מוסדות ציבוריים ואקדמיים שונים וחלקם עצמאיים. התכנית הלאומית לניטור המגוון הביולוגי היא יוזמה ייחודית וראשונה בישראל, המשלבת עבודה אקולוגית מורכבת בהיקף לאומי, שיתוף פעולה של מגוון רחב של גופים וחוקרים, ובניית תשתית שמתאימה לניטור לשנים רבות.
 
נתוני הניטור יספקו את הבסיס לדו"ח התקופתי שעוסק בהערכת מצב הטבע בישראל – "דו"ח מצב הטבע". דו"ח זה, שיופץ לקהילת מקבלי ההחלטות ולמנהלי השטחים הפתוחים, יאפשר קבלת החלטות מושכלות הן ברמה הפוליטית והתכנונית והן ברמת ניהול השטחים. נוסף על כך, יש גם ערך מדעי באיסוף מידע רציף לטווח ארוך על מצבן של המערכות האקולוגיות בארץ.
 
במהלך שלוש השנים הראשונות של תכנית הניטור, 2009-2012, גובש המבנה הקונספטואלי של התכנית. בשנת 2012 התחיל המחזור הראשון של ניטור מקיף שהסתיים בסוף שנת 2014. בתחילת 2015 יצא הדו"ח הראשון, שיכיל את תוצאות הניטור משלוש השנים האחרונות ויישלח למקבלי ההחלטות. הדו"ח יוצג באתר זה, שכרגע ניתן למצוא בו את המבנה הקונספטואלי של התכנית ואת הנתונים שנאספו עד כה.
 
כיצד הניטור מתבצע?
השלב הראשון בגיבוש תכנית הניטור היה חלוקת הארץ ל-12 יחידות ניטור המייצגות מערכות אקולוגיות עיקריות בארץ או אזורים גיאוגרפיים בעלי מאפיינים אקולוגיים דומים. לכל יחידה הוקם צוות מומחים ייעודי שסייע בעיצוב תכנית הניטור ביחידה שבתחום התמחותו.
 
מה כללה פעילות צוות המומחים?
  • הגדרת יחידות הניטור על ידי מתן גבולות גיאוגרפיים או מאפיינים אקולוגיים של היחידה.
  • בחירת התהליכים המשמעותיים ביותר שמשפיעים על מצב הטבע והמגוון הביולוגי ביחידה, במטרה לנטר אותם. ההנחה היא שתהליכים אלה, על הגורמים וההשפעות שלהם, הם החשובים ביותר לניטור ולמעקב ארוך טווח, ולכן הם בסיס התכנית.
  • בחירת סט של מדדים לניטור בשטח בכדי לעקוב אחרי שינויים באותם תהליכים. באמצעות מדדים אלה נוכל לגלות מה המגמה בתהליך מסויים ואיך היא משפיעה על התפקוד והבריאות של המערכת האקולוגית ביחידת הניטור. המדדים הם אמינים, מדוייקים וחוסכים מאיתנו ניטור של משתנים רבים שאינם רלוונטים. 
קרא עודסגור

מפת יחידות הניטור