הר הנגב

מהו הר הנגב?

הר הנגב הוא "מדבר מסולע", אזור בו שוררים תנאי מדבר. כלומר, כמויות המשקעים נעות בן 50 ל - 150 מ"מ גשם בשנה, ופיזורן ומועדן אינם ניתנים לחיזוי. אזור זה כולל מספר בתי גידול אשר שניים מהם נבחרו לניטור - מדרונות וערוצי נחלים. לכל אחד מבתי גידול אלו ישנן תצורות צומח אופייניות.
 

מה מנטרים בהר הנגב?

באתרי הניטור באזור הר הנגב אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעת שינויי אקלים
  • השפעת ישובים וחקלאות על שטחים טבעיים
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, במדרונות וערוצי נחלים המרוחקים מהשפעת אדם. בכל אתרי הניטור אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
57 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
דרור הבית עופות טבעי 2012 324
יונת סלעים עופות טבעי 2012 89
תור צוארון עופות טבעי 2012 69
עורב אפור עופות טבעי 2012 66
עפרוני מצוייץ עופות טבעי 2012 39
בולבול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 32
חגלה עופות טבעי 2012 31
צוצלת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 30
סבכי שחור-כפה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 29
סבכי טוחנים עופות טבעי 2012 27
אנפה אפורה
Individual
אנפית בקר
Individual
בולבול
32 Individuals
בז מצוי
Individual
ברכיה
15 Individuals
גבתון גנים
5 Individuals
דוכיפת
3 Individuals
דיה
Individual
דרור הבית
324 Individuals
זנבן
4 Individuals

Pages