דרום צחיח

מהו הדרום הצחיח?

אזור בעל מאפיינים אקלימיים של מדבר צחיח קיצון ובו פחות מ- 50 מ"מ גשם בשנה. הדרום הצחיח כולל את הר הנגב המזרחי (משפת מכתש רמון ומזרחה), הערבה, הנחלים הגדולים והרי אילת. יש מגוון של בתי גידול באזור זה אך בתכנית הניטור בחרנו לעקוב אחר מצבו של בית הגידול העיקרי - נחלים גדולים ובהם ריכוז עצי שיטים.
 

מה מנטרים בדרום הצחיח?

באתרי הניטור בדרום הצחיח אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעות שינויי אקלים על נחלי השיטים
  • השפעת חקלאות של מטעי תמרים על נחלי שיטים
על מנת למצוא שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לגושים גדולים של מטעי תמרים והן רחוק מהם, בערוצי נחלים בהם יש ריכוז עצי שיטה, המרוחקים מהשפעת אדם. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
47 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
תור צוארון עופות טבעי 2012 132
סנונית רפתות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 130
כוכית גדות עופות טבעי 2012 116
דרור הבית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 95
עורב חום-עורף עופות מושפע מפעילות אדם 2012 46
צוצלת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 42
בולבול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 32
שיחנית קטנה עופות טבעי 2012 31
תור מצוי עופות טבעי 2012 24
טסית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 21
Individual
אנפית סוף
Individual
בולבול
32 Individuals
Individual
בז מצוי
2 Individuals
בז עצים
2 Individuals
דוכיפת
Individual
דרור הבית
95 Individuals
דרור ספרדי
13 Individuals
זנבן
13 Individuals

Pages