בז עצים - Falco subbuteo

מחלקה: 
עופות

observation map בז עצים

Legend:
0-5 Individuals
5-20 Individuals
20-50 Individuals
50-100 Individuals
+100 Individuals