קיפוד מצוי - Erinaceus concolor

מחלקה: 
יונקים

observation map קיפוד מצוי

Legend:
0-5 Individuals
5-20 Individuals
20-50 Individuals
50-100 Individuals
+100 Individuals