עפרונן קצר-אצבעות - Calandrella brachydactyla

מחלקה: 
עופות

observation map עפרונן קצר-אצבעות

Legend:
0-5 Individuals
5-20 Individuals
20-50 Individuals
50-100 Individuals
+100 Individuals
Monitoring Unit Monitoring Site Individuals observed
אזורי הלס בצפון הנגב בסיס נבטים 31
הר הנגב משאבי שדה 1