שלבי הפרויקט

לפרויקט שלושה שלבים: תכנון, ביצוע והטמעה.

שלב 1: תכנון

בשלב התכנון התקיימה עבודה בו-זמנית על שלושה מרכיבים שהם הבסיס לביצוע העבודה בהמשך:

1. גיבוש המסגרת הרעיונית של הפרויקט

2. הרכבת מועצת הפרויקט

3. גיבוש רשימת פרקי ההערכה והרכבת צוות ההערכה

להרחבה על שלב תכנון הפרויקט, ראו חוברת "מתכנון לביצוע: פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית"

שלב 2: ביצוע

שלב זה כולל את איסוף הנתונים והמידע עבור כל פרק, הניתוח והסינתזה של המידע, ואת הכתיבה עצמה, אשר מתקדמת לפי לו"ז הגשת טיוטות של כל פרק (סך הכל שלוש טיוטות ושלב התייחסות להערות הסוקרים).

שלב 3: הטמעה

כיוון שהמטרה המרכזית של הפרויקט הינה הטמעת הנושא בתהליכי קבלת החלטות ובציבור, הטמעת המידע והתובנות שנובעים מגישת שירותי המערכות האקולוגיות התחילה כבר בשלב התכנון, עם גיוס חברים למועצת הפרויקט והרכבת צוות ההערכה. מטרת תהליכים אלה להעלות את המודעות לפרויקט בפרט, ולשירותי מערכת אקולוגית בכלל בקרב קהלי היעד והקהילה המדעית.
החלק המרכזי של ההטמעה יחל לאחר סיום הפרויקט והוא יכלול הנגשה של תוצרי הפרויקט והכנסה של תפיסת שרותי המערכת האקולוגית לתהליכי קבלת החלטות.