שירותי המערכת האקולוגית

מזון, שירות אספקה
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי אספקה - למשל מזון
נחל הבניאס. מימיו זורמים לירדן ומשם לכנרת. צילם: עידו ארמיאץ'
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי אספקה - למשל מים
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי ויסות - למשל מניעת סחף קרקע
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי ויסות - למשל האבקה
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי תרבות - למשל תיירות
בריכת חבצלות המים/קלוד מונה
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי תרבות - למשל אמנות

*

דו"ח ביניים של פרויקט 'מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית' 

הדוח מציג ממצאי מפתח על התועלות שהמערכות האקולוגיות של ישראל מספקות לתושבי המדינה, ומתבסס על המידע שנמצא ונערך עד כה בפרקים השונים

 

מערכות אקולוגיות בישראל

מידע ועדכונים