מפת המערכות האקולוגיות

לצורך הפרויקט, ישראל חולקה לשש קבוצות של מערכות אקולוגיות: ימיות, מדבריות, חקלאיות, עירוניות, מערכות אקולוגיות בחבל הים תיכוני ומערכות אקולוגיות של מקווי מים פנים ארציים. לכל קבוצה כזו הוקדש פרק בדו"ח.