מבנה ארגוני

תרשים המבנה הארגוני של פרויקט "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - הערכה לאומית"

 

יושבי הראש של הפרויקט: פרופ' אוריאל ספריאל ופרופ' ערן פייטלסון מהאוניברסיטה העברית בירושלים משמשים כיושבי ראש ונותנים הנחייה מקצועית שוטפת.

ניהול ותיאום הפרויקט:  ד"ר אלון לוטן, רכז הפרויקט מטעם המארג.

ביצוע בפועל: מדענים ומומחים ממגוון התחומים הרלוונטיים – כולל כלכלה, חברה ומדעי החיים –  יבצעו את איסוף המידע וניתוחו, ויכתבו את הפרקים השונים, כל צוות על פי תחום התמחותו. הליך ההערכה יכלול איסוף וסינתזה של ידע קיים על מנת להציג תמונה רחבה ככל הניתן, הרלוונטית לקבלת החלטות, לתכנון ולעיצוב מדיניות. לכל פרק יש בין מחבר מוביל אחד לארבעה, שתפקידם לגייס מחברים נוספים מתחומים הרלוונטיים לנושא הפרק, לתאם את העבודה, לערוך את הפרק וכן לכתוב חלקים ממנו.

לרשימה המלאה של פרקי הפרויקט והמחברים המובילים של כל פרק

מועצת הפרויקט: את הפרויקט מנחה מועצה המורכבת מנציגי גופים בעלי עניין בפרויקט ותוצריו. המועצה מייצגת את מגוון בעלי העניין אשר הערכת מערכות אקולוגיות רלוונטית לתחום פעילותם.

תפקיד המועצה הוא לספק משוב והכוונה לצוות המקצועי והניהולי של הפרויקט בדבר מבנה ותוכן הפרויקט במהלך ביצועו. זאת על מנת לקדם הפקת תוצרים רלוונטיים וברורים עבור קהל היעד שגם חברי המועצה עצמם נמנים עליו.

חברי המועצה מייצגים את קהל היעד לתוצרי הפרויקט. בתור שכאלה, תפקידם לספק נקודות מבט מגוונות שיאירו את ההיבטים בהם רצוי לדעתם להתמקד בתהליך ההערכה, משוב על תוכן הפרקים השונים בדוח הסופי, ועוד. בכך חברי המועצה מעורבים בהליך עיצוב הפרויקט מתחילת דרכו ובמהלך ביצועו; עם סיום הפרויקט הם יהפכו ללקוחות בפועל.

חברי מועצה אשר מעוניינים בכך יכולים לקחת חלק פעיל יותר בעיצוב תכנית העבודה ובמעקב אחר ביצועה. בנוסף, הגופים החברים במועצה יכולים לסייע לפרויקט בהעברת נתונים רלוונטים לעבודת ההערכה אם נתונים כאלה מצויים אצלם, וכן לסייע בהפצת תוצרי הפרויקט עם פרסומם ובהטמעתם.

לרשימת הגופים החברים במועצת הפרויקט ונציגיהם.

קהל היעד: ממקבלי החלטות, מתכננים ומנהלים שעבודתם נוגעת לשטחים פתוחים, לפיתוח, לניהול משאבי טבע ולשמירת הסביבה ועד לציבור הרחב.