מבט העל

מסמך זה מציג ניתוח רוחבי ותובנות מתוך דו״ח ממצאי המפתח של פרויקט "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית", והוא מיועד למקבלי החלטות ולקהל הרחב. המסמך מתבסס ברובו על הדו״ח והוא הוכן עם סיום הפרויקט. הוא מורכב מחמישה חלקים עיקריים: החלק הראשון מציג מבוא כללי על שירותי המערכת האקולוגית; החלק השני מציג את המסרים העיקריים מתוך הפרויקט; החלק השלישי מציג תמצית של דו״ח ממצאי המפתח של הפרויקט; החלק הרביעי מציג מידע מתומצת על סוגיות מרכזיות שהפרויקט עסק בהן, באמצעות מענה על שאלות מנחות; החלק החמישי מתאר את תהליך העבודה של הפרויקט, פערי הידע, תובנות והמלצות ליישום גישת שירותי המערכת מטעם מומחים ונציגי ארגוני סביבה, וכן מילון מונחים.

 

דו"ח מבט העל - להורדה