הרצאות מוקלטות מאירוע השקת הפרויקט

 

פתיחה וברכות 

מנחה: ד"ר איתי רנן (מנהל המארג)

יו"ר: פרופ' תמר דיין – יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

 • תמר זנדברג – השרה להגנת הסביבה

 • אברהם דובדבני – יו"ר קרן קימת לישראל 

 • שאול גולדשטיין – מנכ"ל רשות הטבע והגנים 

 • גלית כהן – מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה

         

מושב ראשון

מנחה: תמר רביב (המשרד להגנת הסביבה)

 •  פרופ' ערן פייטלסון (האוני' העברית בירושלים)-

שירותי המערכת, קיימות וקבלת החלטות

 • ד"ר אלון לוטן (אוני' חיפה) – 

מערכות אקולוגיות ורווחת האדם בישראל: מה למדנו מהפרויקט הארצי? 

 • ד"ר עמנואל כהן-שחם (IUCN) -

המגמות העיקריות בשירותי המערכת האקולוגית והמלצות לעתיד

 • ערן אטינגר (משרד החקלאות ופיתוח הכפר) – 

תפיסת שירותי המערכת בגישה האגנית-אינטגרטיבית לניהול אגני היקוות

 • פרופ' מרסלו שטרנברג (אוניברסיטת תל אביב) – 

השפעת שינויים גלובליים על שרותי הערכת האקולוגית - מתל אביב לגלאזגו

 

מושב שני 

מנחה: שירה גרוסברד (המארג)

 • ד"ר יעל גבריאלי (מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט) – 

המגוון הביולוגי ותהליכים אקולוגיים תומכים

 • ד"ר אלי גרונר (מו"פ מדבר וים המלח) – 

מדבר

 • פרופ' שריג גפני (המרכז האקדמי רופין) – 

מקווי מים

 • פרופ' דן מלקינסון (אוניברסיטת חיפה, מכון שמיר למחקר) – 

ערים ויישובים

 • פרופ' ז'וזה גרינצוויג (האוניברסיטה העברית בירושלים) – 

שירותי ויסות

 • ד"ר יעל רם (המכללה האקדמית באשקלון) – 

שירותי תרבות

 • פרופ' ניר בקר (המכללה האקדמית תל חי) – 

כלכלה

 

פאנל ודברי סיכום

מנחה: אלון זס"ק (המשרד להגנת הסביבה)

בהשתתפות: 

פרופ' (אמריטוס) אוריאל ספריאל

ד"ר יהושע שקדי - רשות הטבע והגנים

גלעד אוסטרובסקי - קרן קיימת לישראל

ד"ר אנה טרכטנברוט - המשרד להגנת הסביבה