הפרקים המלאים

הפרקים המפורטים שמכילים את כל החומר הרלוונטי שנאסף במסגרת העבודה על פרויקט "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית", ושעל פיו נכתבו ממצאי המפתח של הפרקים.

הפרקים המלאים כוללים גם את רשימת המקורות שהמידע המופיע בכל פרק נלקח מהם.

 

1. המסגרת הרעיונית 

2. מגוון ביולוגי ותהליכים אקולוגיים תומכים  

3.המערכות האקולוגיות של החבל הים תיכוני  

4. המערכות האקולוגיות המדבריות  

5. המערכות האקולוגיות הימיות  

6. המערכות האקולוגיות של מקווי מים פנים-ארציים  

7. המערכות האקולוגיות החקלאיות 

8. המערכות האקולוגיות של ערים ויישובים 

9. שירותי אספקה 

10 . שירותי ויסות 

11. שירותי תרבות 

12. שירותים מיובאים 

13. התרומה לרווחת האדם - כלכלה 

14. התרומה לרווחת האדם - בריאות 

15. גורמים מחוללי שינוי 

16. תגובות מדיניות וחברה