המסגרת הרעיונית

פרק המסגרת הרעיונית (conceptual framework) מציג לקורא את הבסיס התיאורטי לתחום שירותי המערכת האקולוגית והערכתן בכלל, ואת הבסיס התיאורטי הספציפי שנבנה עבור הפרויקט הישראלי, כולל ציור סכמתי. בפרק זה מוסבר הרציונל לביצוע הפרויקט, וכן מוגדרים בו מושגים מרכזיים, ומתוארים היבטים חשובים ובין-תחומיים של העיסוק בשירותי מערכת. 

הטיוטה הראשונה של פרק המסגרת הרעיונית נמצאת בחוברת "מתכנון לביצוע- פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם, 2014"

התקציר הסופי של פרק המסגרת הרעיונית נמצא כאן.

 

 

 

לפרק המסגרת הרעיונית תפקיד כפול, והוא משמש למעשה שני קהלי יעד בשלבים שונים של העבודה:

  • המחברים המובילים והמחברים התורמים של הפרקים השונים במהלך העבודה על הדו"ח – המסגרת הרעיונית היא למעשה מסגרת מחשבתית חדשה, אשר על הכותבים לאמץ במהלך העבודה. המסגרת הרעיונית עוזרת לכותבים להבין כיצד לארגן את המידע ולערוך אותו כך שיתאים לצורכי הפרויקט, ואיך לקשור בין הנושאים השונים הנכללים בדו"ח.
  • קהלי היעד של הפרויקט – פרק המסגרת הרעיונית מציג עבורם את הפרויקט על כל מרכיביו, ונותן בסיס להבנת הגישה החדשנית של שירותי מערכת אקולוגית, על כל המושגים והתחומים הנכללים בה.

מרכיב מרכזי בפרק הוא איור המסגרת הרעיונית. הוא מתמצת את הרציונל של הפרויקט בתמונה אחת, בה נראים הקשרים בין המערכת האקולוגית והמערכת החברתית, כאשר שירותי מערכות אקולוגיות והתועלות מהם מהווים חוליה המקשרת בין הסביבה לחברה.

בין השאר, פרק המסגרת הרעיונית מפרט את רשימת השירותים והתועלות המסופקים לחברה על ידי מערכות אקולוגיות בישראל הנכללות בפרויקט, ומגדיר את התהליכים האקולוגיים התומכים שמתקיימים בכל אחת מהן ומאפשרים אספקת שירותים מסוגים שונים.