דו"ח "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - הערכה לאומית"

התוצר של הפרויקט הוא דו"ח המורכב מסדרה של 16 פרקים, בהם יוצג מידע על מצב ומגמות בנושאים הבאים:

  • השירותים השונים שמעניקה כל אחת מהמערכות האקולוגיות בישראל

  • המגוון הביולוגי המעורב בהפקת שירותים אלה

  • גורמים מחוללי שינוי בהפקת השירותים 

כמו כן, תוצרי ההערכה יכללו:

בנוסף, ההערכה תתרום לזיהוי פערי ידע ומידע, וליצירת קו בסיס למעקב אחר שינויים באספקת שירותי מערכת בעתיד.

ההערכה תטפל במידע בשני חתכים:

1. בחינת מצב ומגמות במערכות האקולוגיות בישראל והשירותים שכל אחת מהן מספקת.

2. בחינת מצב ומגמות בשירותים שונים ברמה הלאומית, ומבט השוואתי על אספקת שירותים אלה על ידי מערכות אקולוגיות שונות בישראל.

טרם הפרסום, יעברו תוצרי הפרויקט הליך של ביקורת עמיתים (review) קפדנית: פרופ' מוטי שכטר אשר מעורב בפרויקט כבר משלבי תכנונו מונה לתפקיד עורך ביקורת עמיתים. תפקידו יהיה למנות סוקרים עבור הפרקים השונים ולפקח על תהליך מתן ההערות והטיפול בהן. טיוטות הפרקים יעברו ביקורת מדעית קפדנית אשר תלוּוה במעקב צמוד אחר ההתייחסות להערות שיתקבלו. מעבר לביקורת עמיתים מקצועית, טיוטה מתקדמת של הפרקים השונים תשלח לחברי מועצה המעוניינים בכך לבדיקה, הערות ומשוב ישיר לקראת סוף תקופת הכתיבה של הפרקים.