דו"ח ממצאי המפתח

דו"ח ממצאי המפתח - מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - הערכה לאומית

מסמך המציג את תמצית המידע העיקרי על השירותים שהמערכות האקולוגיות של ישראל מספקות לתושבי המדינה. הוא כולל פרקים המתארים את המערכות האקולוגיות ושירותיהן (לדוגמה, המערכות האקולוגיות המדבריות, המערכות האקולוגיות הימיות) ופרקים המקנים מבט ארצי על סוגי שירותי המערכת השונים – אספקה, ויסות, תרבות ושירותים מיובאים.

בדו"ח זה כל פרק כולל הקדמה וממצאי מפתח, המבוססים על המידע שנאסף לגבי השירותים והנושאים שהפרק עוסק בהם. בפרקים הרלוונטיים מופיע גם סיכום של הגורמים מחוללי השינוי המשפיעים על השירותים שהפרק מציג. למען הקיצור וההפשטה של ממצאי המפתח, הם לא כוללים ציטוטים של המקורות שהמידע נסמך עליהם, ואלה מופיעים בפרקים המלאים של הפרויקט. על סמך הערכה של אותם מקורות, במקומות שהמידע שבידנו אפִשר זאת, מצוינת רמת הוודאות של הממצאים (ראו פרק 'איסוף המידע והערכתו').  

 

                                                                                   דו"ח ממצאי המפתח - להורדה