דו"ח הביניים

דו"ח הביניים- מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - הערכה לאומית הוא מסמך המציג את ממצאי המפתח של הפרויקט והניתוח שנעשו עד לשנת 2017, ומצביע על פערי ידע ועל חוסרים שיש להשלים כדי לקבל תמונה מלאה ומקיפה על שירותי המערכות האקולוגיות בישראל.

 

                                                                 דו"ח הביניים - להורדה