דוח מצב הטבע בים התיכון, 2013

דוח זה הוא השני בסדרת דוחות מצב הטבע של המארג. הדוח, שנערך ע"י ד"ר אביעד שיינין, סוקר את הידע הקיים לגבי מצב הטבע בים התיכון בישראל, ומעלה תמונת מצב של חוסרי ידע משמעותיים המחייבים הקמת תכנית כוללת לניטור המגוון הביולוגי בסביבה הימית.
הורדת הגרסה המלאה של הדוח (80M)

הדו"ח פורסם ביוני 2013.

 

עברית
תמונה: