תצפיות עופות

תצפיות עופות
ניטור יבשתי
נתוני תצפיות על עופות מספירות נקודה
הקבצים מכילים תצפיות על עופות מספירות נקודה שנעשו ע"י צפר באתרי הניטור של המארג ברחבי הארץ, ומאפשרים לראות איזה מינים וכמה פרטים מכל מין נצפו בכל אתר.
להסבר על מערך ניטור העופות מצורף פרוטוקול הניטור במדריך למשתמש. כמו כן, תוצאות מפורטות ניתן לקרוא בדו"ח הניטור שמפורסם בתפריט דו"חות ופרסומים.
הנתונים קיימים בשתי רמות פירוט: סיכומית (סה"כ פרטים שנצפו באתר לשנת ניטור) או מפורטת (פירוט של כל תצפית כולל מיקום התצפית).
 

פורמטים זמינים:

מפה בפורמט KML שניתן לצפייה ב- Google Earth (להורדת התכנה) – רק עבור נתונים סיכומיים
Layer package – רק עבור נתונים סיכומיים
טבלה בקובץ CSV
 
בתמונה: שיחנית קטנה. צילום: אסלאם מנסור
שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
סיכום תצפיות לאתר KML vector CSV 1/12/2015
קובץ תצפיות מפורט 2012-2014 CSV 1/12/2015