תצפיות יונקים

תצפיות יונקים
ניטור יבשתי
תצפיות יונקים ממלכודות ומצלמות
הקבצים מכילים נתוני תצפיות על יונקים מתכנית הניטור. ניתן לראות היכן וכמה פרטים נצפו ממינים שונים של יונקים באתרי הניטור ברחבי הארץ.
הקבצים מכילים נתונים ממלכודות לכידה (תצפיות על מכרסמים) ומצלמות לכידה (יונקים גדולים – פרסתנים, דרבנים, טורפים).
הנתונים קיימים במספר רמות פירוט: סיכומית (סה"כ פרטים שנצפו באתר לשנת ניטור) או מפורטת (פירוט של כל תצפית כולל מיקום התצפית). 
להסבר על מערך ניטור היונקים ושיטות הניתוח מצורף פרוטוקול הניטור במדריך למשתמש. כמו כן, תוצאות מפורטות ניתן לקרוא בדו"ח הניטור המפורסם בתפריט דו"חות ופרסומים.
 

פורמטים זמינים:

מפה בפורמט KML שניתן לצפייה ב- Google Earth (להורדת התכנה) – רק עבור נתונים סיכומיים
Layer package – רק עבור נתונים סיכומיים
טבלה בקובץ CSV
 
בתמונה: יחמורה שצולמה באחת ממצלמות המעקב שלנו
שם קובץמיין בסדר יורד סוג קובץ עדכון אחרון
תצפיות יונקים גדולים מפורט CSV 1/12/2015
תצפיות יונקים גדולים סיכומי CSV vector KML 1/12/2015
תצפיות יונקים קטנים מפורט CSV 1/12/2015
תצפיות יונקים קטנים סיכומי CSV vector KML 1/12/2015