שריפות 2001 - 2014 (MODIS) דוח מצב הטבע 2016

שריפות 2001 - 2014 (MODIS) דוח מצב הטבע 2016
דוח מצב הטבע
זיהוי שריפות מחיישן ה MODIS

המפה מבוססת על נתוני התוצר MCD45 הנגזרים מחיישן MODIS שעל הלוויין TERRA .  

ראו פירוט בנספח הטכני לדוח מצב הטבע 2016.

 

 

שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
שריפות 2001 - 2014 (MODIS) raster 7/6/2017