שינוי שנתי במדד צומח (NDVI)

שינוי שנתי במדד צומח (NDVI)
חישה מרחוק
שינוי שנתי במדד צומח (NDVI) מ-MODIS משנת 2000 ועד היום
הקבצים מכילים הפרש בין שנים עוקבות במדד צומח (NDVI) שמחושב מנתוני לויין (חיישן MODIS). ההפרש מחושב בין שני ערכי המינימום השנתי.
השינוי ב-NDVI מינימלי שנתי מייצג שינויים בצומח המעוצה, ולכן ההפרשים בין השנים מייצגים שינויים בצפיפות ובריאות הצומח המעוצה בין שנים עוקבות.
הסבר מלא על השיטות והתוצאות ניתן לקרוא במדריך למשתמש המצורף.
ניתן גם לקרוא הסבר קצר על חישה מרחוק בצומח ושימושיה.
 
הקבצים זמינים בפורמט רסטרי (דרושה תכנת GIS לפתיחת הקבצים), כל קובץ מכיל שינוי NDVI מינימלי בין שנים עוקבות מחושב ברזולוציה 250 מ'.
שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
2006-2005 raster 9/1/2014
2007-2006 raster 9/1/2014
2008-2007 raster 9/1/2014
2009-2008 raster 9/1/2014
2010-2009 raster 9/1/2014
2011-2010 raster 9/1/2014
2012-2011 raster 9/1/2014
2002-2001 raster 9/1/2014
2003-2002 raster 9/1/2014
2004-2003 raster 9/1/2014
2005-2004 raster 9/1/2014