רשימת ספרות - דו"ח בתי גידול לחים

נספח 3 לדו"ח בתי גידול לחים
רשימת ספרות - דו"ח בתי גידול לחים
ניטור יבשתי
נספח 3 ל"דו"ח מצב הטבע: בתי הגידול הלחים בישראל - 2014": רשימת מקורות מדעיים

ביבליוגרפיה של "דו"ח מצב הטבע: בתי הגידול הלחים בישראל - 2014"

הקובץ זמין בפורמט PDF.

שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
נספח 3 - רשימת ספרות של דו"ח בתי גידול לחים PDF 3/11/2014