צפיפות צומח

צפיפות צומח
חישה מרחוק
מפת צפיפות צומח ארצית
במסגרת תוכנית הניטור היבשתי פותחה במארג שכבת זיהוי צומח המתבססת על תצלומי אויר. 
בשלב ראשון סווגו כל הפיקסלים בעלי גוון ירוק כצומח (מסכת צומח) ולאחר מכן חושבה צפיפות הצומח ברזולוציה של 10 מטר. 
תוצר זה מספק תמונה כללית טובה של הצומח ברחבי הארץ. 
זיהוי מוטעה נמצא באזור הים תיכוניים עבור אורנים בגוון ירוק בהיר שלא סווגו כצומח. בדרום הארץ סווגו משטחים כהים בטעות כצמחיה.
התוצרים שמורים בפורמאט GeoTiff (דורש תוכנת GIS לפתיחה) ומערכת הקורדינטות היא רשת ישראל חדשה (ITM).
שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
צפיפות צומח ארצית raster 12/1/2014