נתוני חסרי חוליות ואצות, סתיו 2014

נתוני חסרי חוליות ואצות, סתיו 2014
טבלאות נתונים של חסרי חוליות ואצות, עונת ניטור סתיו 2014

טבלאות נתונים של חסרי חוליות ואצות מעונת הניטור סתיו 2014, שנאספו במסגרת תכנית ניטור המגוון הביולוגי בים התיכון. הנתונים נאספו בסקרים במסגרת עבודה שנעשתה לבקשת רשות הטבע והגנים ובמימונה.

שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
נתוני חסרי חוליות ואצות סתיו 2014 XLS 27/6/2015