מדד צומח (NDVI) מינימום שנתי

מדד צומח (NDVI) מינימום שנתי
חישה מרחוק
ערך מינימום שנתי של מדד צומח (NDVI) מ-MODIS משנת 2000 ועד היום
הקבצים מכילים ערך מינימום שנתי של מדד צומח (NDVI) שמחושב מנתוני לויין (חיישן MODIS).
ערך מינימום שנתי של NDVI מהווה מדד לצפיפות ובריאות צומח מעוצה. הסבר מלא על השיטות והתוצאות ניתן לקרוא במדריך למשתמש המצורף.
ניתן גם לקרוא הסבר קצר על חישה מרחוק בצומח ושימושיה.
 
הקבצים זמינים בפורמט רסטרי (דרושה תוכנת GIS לפתיחת הקבצים), כל קובץ מכיל ערך מינימום שנתי של NDVI עבור שנה אחת מחושב ברזולוציה 250 מ'.
 
שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
2009 raster 9/1/2014
2010 raster 9/1/2014
2011 raster 9/1/2014
2012 raster 9/1/2014
2001 raster 9/1/2014
2002 raster 9/1/2014
2003 raster 9/1/2014
2004 raster 9/1/2014
2005 raster 9/1/2014
2006 raster 9/1/2014
2007 raster 9/1/2014
2008 raster 9/1/2014