מדד צומח (NDVI)

מדד צומח (NDVI)
חישה מרחוק
מדד צומח (NDVI) מ-MODIS כל 16 יום
הקבצים מכילים ערכי מדד צומח (NDVI) מחושבים מנתוני לווין (חיישן MODIS) בתדירות של 16 יום.
השינויים ב-NDVI מייצגים שינויים בצפיפות ובריאות הצומח. 
הסבר מלא על השיטות והתוצאות ניתן לקרוא במדריך למשתמש המצורף.
ניתן גם לקרוא הסבר קצר על חישה מרחוק בצומח ושימושיה.
 
הקבצים זמינים בפורמט רסטרי (דורש תוכנת GIS לפתיחה), כל קובץ מכיל ערכי NDVI כל 16 יום עבור שנה שלמה מחושב ברזולוציה 250 מ'.

 

שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
2005 raster 9/1/2014
2006 raster 9/1/2014
2007 raster 9/1/2014
2008 raster 9/1/2014
2009 raster 9/1/2014
2010 raster 9/1/2014
2011 raster 9/1/2014
2012 raster 9/1/2014
2001 raster 9/1/2014
2002 raster 9/1/2014
2003 raster 9/1/2014
2004 raster 9/1/2014