מגמה בצומח מעוצה 2016

מגמה בצומח מעוצה 2016
דוח מצב הטבע
מגמה בצומח מעוצה
מנתוני החיישן MODIS חושב אינדקס הצמחיה NDVI  עבור התקופה 2001-2015.
עבור כל שנה נמצא ערך ה- NDVI המינימאלי בתקופה היבשה המייצג את הצומח המעוצה בלבד.
עבור כל פיקסל התקבלה סדרה של 15 ערכים (ערך אחד עבור כל שנה).
תחילה נבדק עבור סדרה זו אם קיימת מגמה מונוטונית מובהקת על ידי שימוש במבחן Mann-Kandell. 
עבור פיקסלים שנמצאה בהם מגמה מונוטונית מובהקת (PVALUE קטן מ 0.05), חושב גודל המגמה על ידי שימוש ב- Theil-Sen estimation. 
הקובץ ערכי מגמה (NDVI/year) מוכפלים ב 10000 עבור פיקסלים בהם נמצאה מגמה מונוטונית מובהקת. הערך 0 מציין שלא נמצאה מגמה מונוטונית מובהקת.
שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
מגמה צומח מעוצה 2016 raster 7/6/2017