כיסוי קרקע 2016

כיסוי קרקע 2016
דוח מצב הטבע
כיסוי קרקע 2016

ראה פירוט בנספח הטכני

שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרוןמיין בסדר יורד
כיסוי קרקע raster 7/6/2017