טבלת נתונים - דו"ח בתי גידול לחים

נספח 2 לדו"ח בתי גידול לחים
טבלת נתונים - דו"ח בתי גידול לחים
ניטור יבשתי
נספח 2 לדו"ח בתי גידול לחים 2014 - טבלת נתונים עיקרית

הטבלה מציגה נתונים על 542 האתרים שנבדקו ב"דו"ח מצב הטבע: בתי הגידול הלחים בישראל - 2014". הטבלה מציגה את ציוני המדדים בהתייחס לפרמטרים של המגוון הביולוגי במקום, שימושים במים, לחצים (זיהום, מינים פולשים) וחוסנים (הגנה סטטורית, הקצאת מים ושיקום).

הטבלה זמינה כPDF.

שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
נספח 2 - טבלת נתונים עיקרית של דו"ח בתי גידול לחים PDF 3/11/2014