דו"ח מסכם לשנת 2012 בתכנית הניטור היבשתית

דו"ח מסכם לניטור 2012
דו"ח מסכם לשנת 2012 בתכנית הניטור היבשתית
ניטור יבשתי
דו"ח מסכם של נתוני הניטור משנת 2012, השנה הראשונה של תכנית הניטור המגוון הביולוגי היבשתי

הנתונים שנאספו במהלך שנת 2012, שנת הניטור הראשונה, בניטור יונקים, עופות וצומח ביחידות הבאות: חורש ים תיכוני, הר הנגב, אזורי הלס בצפון הנגב, איזור הספר והדרום הצחיח.

שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
דו"ח מסכם לשנת 2012 PDF 23/3/2015