אתרי הניטור

אתרי הניטור
ניטור יבשתי
מפת אתרי הניטור
מיקום האתרים בהם המארג מבצע ניטור יבשתי ארוך טווח.
בכל אחת מיחידות הניטור שלנו נבחרו מספר אתרים שבהם מבוצע ניטור ארוך טווח, כאשר החזרה לכל אתר היא בערך אחת לשנתיים.
עבור כל יחידת ניטור הגדיר צוות של מומחים גורמים שמשפיעים על מצב הטבע והמגוון הביולוגי באותה יחידה. הגורמים שנבחרו מנוטרים בכל אתר באזורים קרובים לגורם המנוטר (בד"כ השפעות אדם כגון יישובים, חקלאות, נטיעות) ואזורים רחוקים (שטחים "טבעיים").
למשל, ביחידת החורש הים-תיכוני מנוטרת השפעת יישובים ולכן בכל אתר קיימות מספר נקודות בחורש טבעי רחוק מהיישוב ומספר נקודות קרובות ליישוב (=השפעת אדם). עבור חלק מהאתרים נוטרו משתנים נוספים בבית הגידול כגון ואדיות ומדרונות.
בכל אחת מהנקודות באתר מנוטרת מחלקה שונה – יונקים, עופות וכדומה.
 

פורמטים זמינים:

מפה בפורמט KML שניתן לצפייה ב- Google Earth (להורדת התכנה
Layer package
טבלה בקובץ CSV
שם קובץ סוג קובץ עדכון אחרון
אתרים KML vector CSV 15/1/2014