תעסוקה וכלכלה באזור החוף

אפשרות קיום של משרות ומערכות כלכליות חופיות משגשגות
בני האדם מסתמכים על הים שיספק להם פרנסה (כלומר משרות המבטיחות הכנסה שוטפת) ועל מערכות כלכליות יציבות שיוכלו לקיים קהילות חופיות ברחבי העולם. המשרות וההכנסות שמספקים ענפי כלכלה הקשורים לים, מביאות תועלת ישירה למועסקים, אך יש להן גם ערך עקיף מהותי באשר לזהות הקהילתית, הכנסות ממסים והשפעות כלכליות וחברתיות נוספות של כלכלת חופים יציבה.
ציון
100
מגמה
-
0
%
הסבר מפורט על הציון

הן ההכנסות והן מספר המשרות והמשכורות בסקטורים הכוללים בהם את התחום החופי ( תיירות וחקלאות) צומחים בד בבד עם צמיחת המשק הישראלי בכללותו. מטרה זו כוללת שתי מטרות משנה: תעסוקה חופית וכלכלה חופית. כל אחד מהם נמדד בנפרד, מכיוון שלבעלי העניין ולממשלות יש אינטרס חשוב במספר המשרות ואיכותן וכן בהיקף ההכנסה המתקבלת – ובמקרים מסוימים הם בעלי דפוסים שונים.