תיירות ונופש

שמירה על כוח המשיכה של יעדי חוף
תיירות ונופש עושים שימוש במשאבי הים וכוללים גורמים רבים התורמים לרווחת האדם במישרין ובעקיפין. מטיילים רבים יבחרו לבקר במקומות עירוניים המהנים מבחינה תרבותית או אסתטית ובמקומות פתוחים שבהם ימצאו מערכות אקולוגיות בריאות, טבע מגוון והזדמנויות חקר ונופש. המטרה 'תיירת ונופש' מספקת אומדן לחוויה ולהנאה הכרוכות בפעילויות בתשלום וכאלה שאינן בתשלום, כגון כניסה לפארקים בחוף ובתי מלון השוכנים לחוף הים, או ימי חופשה בחוף וטיולים רגליים בשבילים ציבוריים.
ציון
63
מגמה
+
7
%
הסבר מפורט על הציון

קשה למדוד את המספר המדויק של בני אדם המשתתפים ישירות בפעילויות תיירות. לפיכך, מספרי הביקורים בשמורות וגנים לאומיים חופיים ותפוסת החדרים במלונות החופיים מהווים מדד לתיירות ונופש בחוף הים התיכון בישראל. כיוון שמספרי הביקורים בשמורות ובגנים החופיים ישקפו את הנאת המבקרים בים יותר מאשר תפוסת בתי המלון, ניתן משקל כפול לביקורים בשמורות.

היעד לביקורים בשמורות ובגנים הוא המספר המקסימלי של הביקורים שנרשם בסדרת הזמן של הנתונים. היעד לענף המלונאות הוא מימוש מספרי החדרים המתוכננים בערי החוף (נתניה, הרצליה, תל אביב, בת ים) לשנת 2020 ותפוסה מלאה של החדרים. קיימות התיירות בישראל נבחנה על ידי ארגון ITTC.

 שנה	עיר	מספר החדרים 2013	תל אביב - יפו	7,124 2013	הרצליה	797 2013	נתניה	1,727 2013	בת ים	203  עיר	תפוסת מיטות באחוזים תל אביב - יפו	56.2 הרצליה	40.0 נתניה	49.7 בת ים	58.2  יעדים בתכניות עתידיות של העיריות  עיר	 לשנת 2020: מספרי חדרים בת ים	1856 הרצליה	26

מספרי מבקרים בשמורות- 2013 לעומת המספר המרבי שנרשם