מינים ימיים

שימור המגוון הביולוגי
המינים הביולוגיים המאכלסים את הים ממלאים תפקיד חיוני בעיצוב הסביבה הימית הקיימת. חשיבותם נובעת מיופיים ומזכותם הטבעית להתקיים כמו גם התפקיד שהם ממלאים בקיום של בתי גידול פוריים שמספקים תועלת רבה לבני האדם. מטרת המשנה 'מינים ביולוגיים' מהווה מדד למצב הממוצע של שימור המינים הימיים, בהסתמך על נתוני סיווגי הסיכון שלהם (כלומר מספר המינים המסווגים כמצויים בסכנה או באיום).
ציון
89
מגמה
-
2
%
הסבר מפורט על הציון

מה משמעותו של ציון זה?
היעד למטרת משנה זו היא שכל המינים במדינה מסוימת ידורגו ברמות נמוכות מאוד של סיכון הכחדה או 'אינם מעוררים חשש' ברשימה האדומה של האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע (IUCN) ושלא יהיו מינים המסווגים כפגיעים, נתונים לאיום או בסכנת הכחדה. חשוב להבין כי ציון זה מייצג מדגם קטן מתוך המגוון הביולוגי הימי הקיים, מאחר שבשלב זה קיימים נתונים של ה-IUCN רק לגבי כ-10% מהמינים הימיים הידועים, בשעה שיש הערכות כי מספר המינים הקיימים הוא לפחות פי שלושה, אך אלה אינם מתוארים.
ערך הציון מרבי כאשר כל המינים המקומיים במדינה נתונה אינם נמצאים בסיכון ואפס כאשר עד 75% מהמינים המקומיים נמצאים בסיכון גבוה (רמה דומה לזו של ההכחדות הפרהיסטוריות ההמוניות). הציון נוכחי מעיד על כך שמרבית המינים במי הים התיכון הישראלי אינם נתונים בסכנת הכחדה.
רק עבור 25% מהמינים המוכרים בים התיכון הישראלי יש לנו מידע של הערכת מצב השימור