מינים איקוניים

מינים הקשורים לתרבותנו, קיומם חשוב לנו או שהינם בעלי ערך אסתטי.
מינים איקוניים הופכים לסמלים של הים ושל אזורי חוף מסוימים. שימור מינים סמליים יאפשר למינים רבים נוספים, החולקים את אותו בית הגידול או שהינם מאוימים על ידי אותם גורמים, לשפר את מצבם. ההגדרה אינה כוללת מינים הניצודים למטרות כלכליות או שימושיות בלבד, וגם לא מינים היוצרים בתי גידול (כגון מושבות של צינורירים), כיוון שהם כלולים בהערכות הקשורות למטרות אחרות.
ציון
63
מגמה
-
7
%
הסבר מפורט על הציון

 לרוב מינים איקוניים הם גדולים יחסית, וכריזמטיים בעיני התרבות המערבית. היעד עבור מינים איקוניים הוא שלא יהיה חשש להכחדתם של כל המינים הימיים הרלוונטיים בישראל ("Least concern"). חלק קטן מהמינים עברו הערכה. הדירוג 'כמעט לא מעוררים חשש' מתייחס למינים שעברו הערכה על ידי האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע ומשאבי הטבע (IUCN).
ציון גבוה מצביע על כך שמספר קטן או אפסי של מינים איקוניים באזור כלכלי בלעדי (EEZ) סווגו על ידי ה-IUCN כנתונים לסכנה, לאיום או לפגיעה. ציון נמוך מצביע על כך שקטגוריות אלה כוללות מינים רבים.
הציון הנוכחי מצביע על כך שקיים סיכון פוטנציאלי לאובדן חלק  של המינים הסמליים הימיים של ישראל.
צבי הים נמנים עם המינים הידועים ביותר מסוג זה, שהרי הם מאכלסים את האוקיינוסים של העולם מזה 100 מיליון שנים. צבים אלה, יחד עם מינים ימיים רבים נוספים, נתונים כיום בסכנת הכחדה. מינים איקוניים מסוימים, כגון צבי הים זוכים למאמצי שימור נאותים. הגידול שחל באוכלוסיות אלה כתוצאה מכך, מרמז כי פעולות הגנה דומות עשויות להביא לשיפורים ניכרים בציון של מטרת משנה זו.
קביעת הצורך בשימור ()IUCN) של מספר מינים איקוניים