מים נקיים

צמצום הזיהום
זיהום מי הים פוגע בבריאות האדם, בתעסוקה החופית ובמשאבי הנופש, כמו גם בבריאות של החיים ובתי הגידול הימיים. מטרה זו מהווה מדד לזיהום שמקורו באשפה, חומרי הזנה, מיקרואורגניזמים מחוללי מחלות וכימיקלים.
ציון
96
מגמה
+
3
%
הסבר מפורט על הציון

מה משמעותו של ציון זה?
המדד 'מי ים נקיים' הוא מדד לנקיון מי הים כתוצאה מעודף חומרי הזנה, כימיקלים, מיקרואורגניזמים מחוללי מחלות ואשפה בחופו. 
אשפה: מדד 'חוף נקי' של אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה משמש להערכת האשפה בחוף הישראלי.  המדד עבור האשפה בישראל מתייחס רק לאשפה על החופים הלא מוכרזים, כיוון שהחופים המוכרזים מנוקים באופן שוטף. כמו כן אין הוא מתייחס לאשפה במים. היעדים של המדד הינם:

חופים נקיים מאשפה לפחות 70% מהבדיקות, המבוסס על היעד של אגף ים וחופים.

חומרים מזינים (nutrients): חנקה מתחת לערך סף (0.6 מיקרו מולר).

סמנים למיקרואורגניזמים מחוללי מחלות: מתחת לערך הסף של משרד הבריאות (100 אנטרוקוקים למאה מ"ל). 
מתכות כבדות בגופם של דגי מאכל חופיים: מתחת לסף הקווים המנחים לריכוז מרבי של מתכות כבדות בדגי מאכל של משרד הבריאות (Pb, Cd, Hg, As) .

מטרה זו מקבלת ציון גבוה כשרמת הזיהום שמקורו בשפכי נהרות, חופים והים הפתוח מזערית. ציון המטרה יורד כאשר רמות המזהמים גבוהות.
הציון הנוכחי מצביע על כך שתחום זיהום הים מנוהל היטב. יש לציין כי אין מספק מידע על כל סוגי הזיהום, וכי מדד חוף נקי בודק את מאמץ הניקיון של החופים שאינם מוסדרים ואינו משקף את מצב ניקיון המים.