מורשת המקום

מורשת המקום והשתייכות תרבותית לים מוערכות בעזרת מטרות המשנה 'שימור מקומות מיוחדים' ו'מינים איקוניים'
תחושת המקום מנסה לתפוס יתרונות לא מוחשיים מסוימים של הים בעזרת מטרות המשנה מינים איקוניים ומקומות מוגנים המסמלים את המאפיינים התרבותיים, הרוחניים והאסתטיים שבני אדם מוקירים באזור נתון.
ציון
28
מגמה
+
5
%
הסבר מפורט על הציון

מטרה זו כוללת שתי מטרות משנה:  'שימור מקומות מיוחדים' ו'מינים איקוניים'. הציון מהווה מדד למצבם של מינים איקוניים ובאיזו מידה מקומות מיוחדים מקבלים הגנה.