מוצרי טבע

ניצול בר קיימא של משאבים ימיים שאינם מזון
מידת הקיימות בפעילות של בני אדם המפיקים מהים מוצרים שאינם מזון. מוצרים טבעיים המופקים מהים מספקים יתרונות חשובים. מדינת ישראל נסמכת על מוצר טבע – מי ים נקיים שיוכלו לשמש להתפלה. מעל למחצית המים שבשימוש הביתי מותפלים, והתלות במי הים מתוכננת לגדול.
ציון
62
מגמה
+
9
%
הסבר מפורט על הציון

לניצול בר קיימא של משאבים ימיים שאינם מזון נודעת השפעה מזערית או אפסית על בתי הגידול הסמוכים, המינים הימיים או רווחת האדם.  מדינת ישראל נסמכת על התפלת מי הים. כדי לשקף שימוש זה פותח מדד, שיבחן את ניצול מי הים להתפלה ויבחן את קיימותו. יעדי ההתפלה הרשמיים לישראל הנם, 750 מיליון מטר מעוקב של מים, לשנת היעד 2020 (רשות המים). 

מטרה זו אינה כוללת משאבים שאינם מתחדשים, כגון, נפט, גז ותוצרי כרייה. כמו כן, אין היא כוללת חיפוש וסיקור משאבים ביולוגיים (לתרופות או למאגרי גנים) – דבר שהוא בעל ערך פוטנציאלי עתידי בלתי צפוי – לעומת ערך מדיד בהווה.

56% מהמים שבשימוש ביתי  בשנת 2013 מקורם בהתפלת מי ים