מגוון ביולוגי

תמיכה במערכות אקולוגיות ימיות בריאות
בני אדם מייחסים חשיבות לקיום ולערך המהותי של שלל מינים מגוון כמו גם לתרומתם למבנה ולתפקוד של מערכת אקולוגית איתנה. מטרה זו מהווה אומדן להצלחת השמירה על עושר ומגוון החיים בים ברחבי העולם.
ציון
70
מגמה
+
1
%
הסבר מפורט על הציון

מטרה זו כוללת שתי מטרות משנה. מינים מהווים אומדן למצב השימור של מינים ימיים, ואילו בתי הגידול מהווים אומדן למצב בתי הגידול העיקריים המקיימים מספר רב של מינים. שתי מטרות המשנה האלו משוקללות באופן זהה בחישוב ציון המטרה הכולל.