כלכלה חופית

המשרות וההכנסות שמספקים ענפי כלכלה הקשורים לים, מביאים תועלת ישירה למועסקים, אך יש להן גם השפעות כלכליות וחברתיות עקיפות משמעותיות. נקודת הייחוס לכלכלה חופית קובעת כי אסור שהכנסתה של מדינה מענפי הים תגיע למצב של אובדן נטו וכי עליה לשמור על התאמה לקצב הגידול של התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) או לשאת הפסדים שאינם גבוהים מהירידה הלאומית בתמ"ג.
ציון
100
מגמה
-
0
%
הסבר מפורט על הציון

מאחר שקביעת רמת הכנסה המיטבית שארץ נתונה שואפת להשיג היא עניין סובייקטיבי, נקודת הייחוס שנבחרה הייתה ההכנסה בחמש השנים שלפני השנה הנוכחית. המטרה מקבלת דירוג מושלם כאשר כלכלות חופיות אינן סובלות מהפסד או צומחות בשיעור גבוה מזה של התמ"ג בחמש השנים האחרונות. הדירוג יורד כאשר חל גידול בהפסד היחסי של ההכנסות. המגזרים שמייצגים את המשרות וההכנסות הם: 1)חקלאות בעלי החיים (הכוללים את הדיג המסחרי והחקלאות ימית) 2) תיירות ונופש. 

הדירוג הנוכחי מצביע על כך שההכנסה מהמגזרים שנבחרו כמייצגים ( חקלאות בעלי החיים והתיירות) אינן סובלות מהפסד או צומחות בשיעור גבוה מזה של התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) בחמש השנים האחרונות. 
אם המגזרים שנבחרו אינם מייצגים נכונה את הכלכלה החופית, דירוג זה יהיה גבוה מערכו הצפוי.