הזדמנויות לדיג בשיטות מסורתיות

הבטחת האפשרות של קהילות מקומיות לדוג בשיטות מסורתיות
מטרה זו מבטאת את ההזדמנויות שיש לבני אדם לספק את צורכיהם בדגים בהיקף מקומי מצומצם. נקודת הייחוס להזדמנויות דיג בשיטות מסורתיות היא ההיתר ו/או האפשרות לבצע דיג בשיטות מסורתיות תוך מענה לצרכים וכן ביצוע הדיג באופן שאינו פוגע במשאבי הדיג העתידיים. מומחי דיג ודייגים טוענים, שהדיג בשיטות מסורתיות בישראל מוגבל בידי שפיעות הדגה. לפיכך, הותאם היעד של מטרה זו לשקף את מצב דגי החופים.
ציון
16
מגמה
+
4
%
הסבר מפורט על הציון

ציון גבוה מצביע על צמיחת אוכלוסיות הדגים שנמצאות בצמיחה יקבלו ציון גבוה ואילו אוכלוסיות של דגים שנוצלו ניצול יתר יעידו שאין אפשרות לממש הזדמנויות לדיג בשיטות מסורתיות.הציון הנוכחי מעיד שהרוב המוחלט של דגי החוף נוצלו ניצול יתר וכי לא ניתן לממש הזדמנויות לדיג בשיטות מסורתיות.

מהי חשיבותן של הזדמנויות לדיג בשיטות מסורתיות?
שטחי דיג בשיטות מסורתיות הם שטחים המפרנסים משפחות של דייגים (בניגוד לחברות מסחריות), ואלה מתבססות על משאבי הון ואנרגיה בהיקף קטן יחסית ועל ספינות דיג קטנות יחסית (אם בכלל) היוצאות למסעות דיג קצרים בקרבת החוף בעיקר לצריכה מקומית.  מטרה זו מתמקדת אך ורק בהזדמנויות לדיג בשיטות מסורתיות ולא בהיקף ההכנסות של משקי הבית (רלוונטי למטרה 'תעסוקה וכלכלה באזור החוף').

הדיג העממי מפרנס 1000 משפחות. 26% משלל הדיג הוא ברשתות עמיד ושאראק