דיג

דיג מרבי מבלי לסכן את יכולת הים להמשיך ולספק דגה בעתיד
מטרת משנה זו משמשת להערכתה של כמות שלל הדיג האפשרית באופן בר קיימא. היעד הוא שביומסה של מצאי טבעי באזורים תהיה בטווח של 5% מהכמות המסוגלת לספק באופן בר קיימא את התפוקה המרבית. עונשים שונים מוטלים בגין ניצול חסר או דיג יתר של מכסות דיג. העונש של דיג חסר הוא מחצית מזה של דיג יתר. שיטה זו שימשה לחישוב המדד העולמי החל משנת 2013 ומוסברת בהרחבה בפרק 'שיטות'.
ציון
12
מגמה
+
5
%
הסבר מפורט על הציון

הציון הנוכחי מעיד כי בכל הנוגע לקיימות, ישראל נמצאת באופן מובהק מתחת לערכי היעד שלנו. אנחנו מסכנים את התנובה העתידית שלנו עקב דיג ברמות שאינן בנות קיימא.

הדיג המסחרי בספינות מכמורת כולל 23 כלי שיט    70% מהדגים הנתפסים במכמורות קטנים מדי לשימוש וערכם הכלכלי נמוך