אחסון פחמן

שימור של בתי גידול הסופחים פחמן
מטרה זו מהווה מדד לכמות הפחמן האגורה במערכות אקולוגיות לאורך החוף: עשב ים, ביצות גאות ומנגרובים, אשר מרחיקים ואוגרים כמויות גדולות של פחמן בצמחים ובסחופת שמתחתם. מערכות אקולוגיות אלה, כשהן במצב שמור היטב, אוגרות פחמן. הריסתן גורמת לפליטת הפחמן בחזרה לאטמוספרה ולהפיכתן למקור חדש לפליטות של גזי חממה. אחסון פחמן ארוכת טווח (למאה שנה ויותר) במערכות אקולוגיות טבעיות נעשית במערכות בעלות יצרנות ראשונית גבוהה, כגון: עשב ים, מנגרובים וביצות של גאות ושפל.
ציון
0
מגמה
-
0
%
הסבר מפורט על הציון

 אחסון פחמן לא חושב. בהיעדר מנגרובים וביצות גאות ושפל בישראל, ועקב מחסור בידע לגבי היקף שטחי עשב הים הנדיר בים התיכון הישראלי ומצבם, הוסרה המטרה אחסון הפחמן מהמטרות המרכיבות את המדד וציונה אינו משוקלל בציון הכולל של ישראל.