שועל מצוי - Vulpes vulpes

מחלקה: 
יונקים

בארץ מוכרים שלושה מיני שועלים (שועל מצוי, שועל חולות ושועל צוקים) אולם במצלמות המארג תעדנו עד כה רק את המין השוכן בכל חלקי הארץ, הלא הוא השועל המצוי (האדום).

השועל הוא טורף ממשפחת הכלביים. זנבו הארוך שעיר מאוד ומגיע כמעט עד הקרקע בעת תנועה. הוא פעיל בעיקר בלילה, בשעות הבוקר המוקדמות ובין הערביים. ביום נח השועל במחילה אותה הוא חופר בטריטוריה שלו. בכל טריטוריה הוא חופר כמה מחילות לשימושו.

רוב הזמן השועלים חיים לבדם, אך בעונת הרבייה הם יוצרים זוגות. בשטחים עתירי מזון נצפו אף קבוצות פוליגמיות, בהן יש זוג שליט שבנותיו עוזרות בטיפול בצאצאים אך לא מתרבות.

השועלים הם טריטוריאליים וגודל הטריטוריה נקבע על סמך כמות המזון בה. שועלים ניזונים מטרף חי מגוון ביותר ואינם בוחלים גם באכילת פגרים, פירות, ירקות וזרעים.
בדומה לתנים, השועלים הפכו למין מתפרץ בשל הזמינות הגבוהה של מזון שמקורו בפסולת ליד יישובי אדם.