גירית מצויה - Meles meles

מחלקה: 
יונקים

הגירית המצויה היא טורף פעיל לילה ממשפחת הסמוריים, הנפוץ בארץ בכל החבל הים תיכוני. למרות הדמיון בשם, היא אינה שייכת לאותו סוג כמו גירית הדבש, שבניגוד לגירית המצויה נמצאת בארץ בסכנת הכחדה חמורה.

בשעות האור הגירית מסתתרת במערכת מחילות חפורה היטב, ולכן אנחנו נתקלים בה בטבע לעיתים נדירות. בלילה הגירית יוצאת לאתר את טרפה, בעלי חיים קטנים, אך לא בוחלת גם בחלקי צמחים. לקראת החורף היא מעלה את צוברת שומן על ידי אכילה מואצת, לשימוש בעיתות מחסור במזון.

המבנה החברתי של הגיריות תלוי בצפיפות הפרטים בבית הגידול. כשהצפיפות רבה רק הזכר והנקבה הדומיננטים יתרבו. אולם בארץ האוכלוסייה דלילה, ולכן המבנה החברתי נע בין יחידאיים לבין זוגות מונוגמיים.
הקשר בין ההזדווגות לרבייה לא מחייב: נמצא שהגיריות מתחזקות את הקשר הזוגי באמצעות הזדווגויות שנמשכות כל עונות השנה. בנוסף, במקרים רבים ההפרייה מושהית וההריון מותאם לתנאי הסביבה, כאשר התגלה שבאותו המלטה יכולים להיוולד גורים לאבות שונים!

התקשורת בין הגיריות מפותחת וכוללת מאפיינים מגוונים, שסימון ריח הוא הבולט שבהם. הסימון נעשה באמצעות הפרשות ושתן. נראה שבאזורים בהם הגיריות מקיימות אורח חיים קבוצתי יש מאפיין ריח ייחודי לקבוצה.