עורבני - Garrulus glandarius

מחלקה: 
עופות

טקסונומיה: הסוג עורבני, משפחת העורביים שבסדרת ציפורי השיר.

תיאור: גופו של העורבני מוצק ואורכו 35.5-32.5 ס"מ. משקלו 191-160 גרם, ומוטת כנפיו 58-52 ס"מ. צבעו הכללי בז'-ורדרד. סימני זיהוי בולטים הם כיפת ראש שחורה ומפוספסת מעט, פס שפם שחור, ובוהק כחול בנוצות הכנף השחורות-לבנות.

תחום תפוצה: בעולם הוא נפוץ מצפון אפריקה, דרך מערב אירופה ועד אסיה. בישראל הוא נפוץ ברחבי החבל הים תיכוני. חי בחורשים דלילים, יערות אורן, גינות ומטעים.

מזון: אוכל כל, הן מהחי והן מהצומח, ואפילו חומס קנים.

ועוד כמה מילים: העורבני הוא שוכן עצים מובהק. יכולות התעופה שלו מוגבלות והוא בעיקר מנתר בין עץ לעץ. ההתאמה שלו לחורש הים תיכוני מתבטאת באהבתו לבלוטים, שהם מרכיב חיוני בתזונתו. כדי לאוכלם הוא מפריד אותם מן הספלול ומנקר את תוכם, ולעיתים הוא אף מטמין בלוטים בקרקע ומחביאם, ובכך מסייע להפצת האלון.

כמו אוכלי כל אחרים, התפשטות האדם והעלייה ברמת החיים תרמה להרחבת תחום תפוצתו. גינות בערים, ומטעי פקאן הן כמה דוגמאות לקשר ההדוק בין התפתחות ההתיישבות להגדלת מבחר המזון לעורבני. 

Additional info: