חורש ים-תיכוני - גליל

באילו איזורים בחורש הים תיכוני ננטר?

בכל האזורים הים תיכוניים בארץ בהם גדל צומח מעוצה (עצים, שיחים ובני-שיח) וזאת בתנאי שבכל דונם יש לפחות עשרה עצים ים תיכוניים, טבעיים ומקומיים.
 

היכן נמצאים חורשים בישראל?

בשלושה אזורים בארץ:
  • גליל
  • כרמל
  • שפלת יהודה / הרי יהודה
 

מה אנחנו מנטרים בחורש הים תיכוני?

באתרי הניטור בחורש אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות והתהליכים הטבעיים בשטח, לדוגמה:
  • שינויים  בצומח מעוצה (בני-שיח, שיחים ועצים):
    • היסגרות והצטופפות טבעית של החורש
    • התייבשות צמחים מעוצים בחורש בעקבות שינויי אקלים
  • השפעת יישובים וחקלאות סמוכה על שטחי חורש טבעי
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, בחורש טבעי המרוחק מהשפעת אדם. אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והיונקים ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו. ההבדלים נבדקים בכמה רבדים: השוני בתוצאות בין אתרים קרובים ליישוב ורחוקים ממנו, השוני בתוצאות בין היישובים והשוני בתוצאות בין הגושים השונים.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
57 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
מריון מצוי יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 4
נקר סורי עופות מושפע מפעילות אדם 2012 3
נץ מצוי עופות טבעי 2012 3
צבוע מפוספס יונקים טבעי 2012 3
שרקרק מצוי עופות טבעי 2012 3
דררה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
כלב הבית יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 2
חולדה מצויה יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 2
בז עצים עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
קוצן מצוי יונקים טבעי 2012 1
עורב אפור
25 Individuals
עורבני
8 Individuals
6 Individuals
עקב עייטי
Individual
פשוש
57 Individuals
צבוע מפוספס
3 Individuals
צבי ארץ-ישראלי
15 Individuals
צופית
28 Individuals
צוצלת
27 Individuals
Individual

Pages